Pavol Zmrhala
Umelecké rezbárstvo

Galéria výrobkov
Krížiky
Madony
Poľovnícke
Reliéfy
Rezby na nábytok

Kontakt
Telefón, adresa
Mapa

Návštevy:
Umelecké rezbárstvo. Tel. 0911 134 371